نمایندگی هاست دانلود

10 - نمایندگی هاست دانلود

10 گیگابایت فضا
200 گیگابایت پهنای باند
5 عدد اکانت قابل میزبانی
دیتابیس ندارد
FTP نامحدود
ایمیل ندارد
کنترل پنل دایرکت ادمین
PHP نسخه 5.6 و 7
وب سرور NginX

20 - نمایندگی هاست دانلود

20 گیگابایت فضا
300 گیگابایت پهنای باند
10 عدد اکانت قابل میزبانی
دیتابیس ندارد
FTP نامحدود
ایمیل ندارد
کنترل پنل دایرکت ادمین
PHP نسخه 5.6 و 7
وب سرور NginX

200 - نمایندگی هاست دانلود

200 گیگابایت فضا
1500 گیگابایت پهنای باند
200 عدد اکانت قابل میزبانی
دیتابیس ندارد
FTP نامحدود
ایمیل ندارد
کنترل پنل دایرکت ادمین
PHP نسخه 5.6 و 7
وب سرور NginX

50 - نمایندگی هاست دانلود

50 گیگابایت فضا
600 گیگابایت پهنای باند
30 عدد اکانت قابل میزبانی
دیتابیس ندارد
FTP نامحدود
ایمیل ندارد
کنترل پنل دایرکت ادمین
PHP نسخه 5.6 و 7
وب سرور NginX